لحظه هات سکه است…!

هرفردی در طول شبانه روز ساعاتی را در اپلیکیشن های مختلف صرف ارتباط بادوستان ، همکاران و… می کند .

گیت پی تنها اپلیکیشن پیامرسان است که در آن برای وقت شما ارزش قایل است و به ازای هر یک ساعت گفت و گو به شما مبلغ 20 هزار تومان پرداخت می کند .

کافی است اَپ گیت پی را از بالای همین صفحه دانلود و نصب کنید .

مبلغ مالی و درآمد گیت پی صرفا ازطریق تبلیغات تامین می شود ومبلغ پرداختی به کاربران از همین منبع مالی پرداخت می گردد .

گیت پی کاربران خود را شریک تجاری خود می داند .