لحظه هات سکه است…!

هرفردی در طول شبانه روز ساعاتی را در اپلیکیشن های مختلف صرف ارتباط بادوستان ، همکاران و… می کند .

گیت پی، تنها اپلیکیشن پیامرسانی است؛ که در آن برای وقت شما ارزش قائل است و به ازای هر یک ساعت گفت و گو به شما مبلغ 40 هزار تومان پرداخت می کند .

کافی است اَپ گیت پی را از بالای همین صفحه دانلود و نصب کنید .

 درآمد گیت پی صرفأ از طریق تبلیغات تأمین می شود و مبلغ پرداختی به کاربران نیز از همین منبع مالی صورت میگیرد.

گیت پی کاربرانش را شریک تجاری خود می داند .