درآمدم چطور واریز میشه؟

زمان مطالعه :

به ازای هر ساعت چت گیت پی ، مبلغ 20 هزارتومان به کارت بانکی شما واریز میشه