چطور درآمدم رو دریافت کنم؟

زمان مطالعه :

به ازای هر ساعت چت گیت پی ، مبلغ ذکر شده به کارت بانکی شما واریز میشه