گیت پی در چه سیستم عامل های موبایلی کار می کند ؟

زمان مطالعه :

گیت پی در حال حاضر روی سیستم عامل های اندروید نصب و کار میکنند.