حساب کاربریم مسدود شده دلیلش چیه چیکار کنم؟

زمان مطالعه :

مسدود شدن حساب کاربری  میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد. تلاش غیر مجاز افراد جهت ورود به حساب کاربری کاربران، تخلفات و فعالیت های غیر قانونی افراد ( قوانین سایت) ازمتداول ترین دلایل تعلیق حساب کاربری افراد است.جهت رفع مساله با پشتیبانی تماس بگیرید. 5057 2842 021

شماره داخلی(5)