پیوی نامبرم رو واگذار کردم میتونم به اکانت قبلیم دسترسی پیدا کنم؟

زمان مطالعه :

چنانچه شماره مجازی گیت پی داشته باشید و از آن برای حسابتان استفاده کنید؛ این امر به سادگی امکان پذیر است.